Teksten en ideeën. De Kleine Lettertjes: 06 - 28063863.

Fondsenwerving voor
Nederlands Bijbelgenootschap

Soms is social media het beste kanaal. Maar soms is het echt beter om nog met een ‘ouderwetse’ mailing binnen te komen. Maar dan moet die mailing wel tot in detail kloppen.Voor Bite Actiemarketing mocht ik lange tijd werken op hun account Nederlands Bijbelgenootschap. Ik heb dat met graagte gedaan, want met protestantse roots voel ik me in zekere zin nog altijd verwant met die visie op het leven. Het was bovendien leuk om, in deze digitale tijden, weer eens bezig te zijn met papieren DM. Lekker trutten op de tekst die op de envelop moet. De flow van de tekst. De call to action. De begeleidende brief. Lekker.

 

 

 

Nieuwe website SchuldenlabNL

Op 6 november 2019 bestond SchuldenlabNL één jaar. Een mooi moment om de oude website te vervangen door een geheel nieuwe. Ik verdiepte me in de materie, verzamelde uit verschillende bronnen de (grote hoeveelheid!) input en kwam tot een samenhangend geheel. Dat betekende: waar nodig formele taal ‘vertalen’ naar makkelijk leesbaar en begrijpelijk Nederlands, structureren, de informatie in ‘hapklare brokken’ opdienen. Een mooi project, met als kroon op het werk het evenement waarbij ook Koningin Máxima het woord nam. Kijk voor het eindresultaat op www.schuldenlab.nl .

Concept van Nix: anti-alcoholcampagne

Voor Bite Actiemarketing mocht ik een campagne bedenken, gericht op jongeren in sportkantines. Nog altijd lukt het hen om, ook al zijn ze jonger dan 18, alcohol te krijgen. Dan moet je doorkomen met teksten die ook een beetje binnenkomen, toch? Het barpersoneel T-shirts met de tekst ‘Mij fles je niet’ en verder nog wat, ehm, lullige kopregels. Ze moeten snappen dat je het hier aan de bar niet meer hoeft te proberen.